Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (Afviklingskasse)


For at opdatere forsiden,
klik på forside/opdatér.


Lidt historie

Begravelseskassen blev oprettet i 1890 af en lille kreds af medarbejdere, med støtte fra bankens direktion.

Begravelseskassens primære formål var, at bankens medarbejdere, gennem et beskedent årligt medlemsbidrag, kunne få udbetalt et beløb til at dække en del af de begravelsesomkostninger, der påhvilede de efterladte. Man skal huske på, at dengang havde mange af Privatbankens medarbejdere en særdeles beskeden løn, der ikke gav mulighed for en større privat opsparing. Det årlige bidrag, som skulle betales, var mellem kr. 3,17 og kr. 9,85 halvårligt, afhængig af alder ved indtræden i kassen.

Efter at Privatbanken i 1990 fusioneredes ind i Unibank, blev det besluttet at lukke kassen for tilgang af nye medlemmer, hvormed kassen ændrede status til en afviklingskasse, for den da eksisterende medlemskreds. Beslutningen blev vedtaget på kassens generalforsamling marts 1990.

I 1994 udfærdigedes et "medlemsbevis", der blev udleveret til kassens medlemmer. Beviset gør det nemmere, at identificere berettigede krav til udbetaling af begravelseshjælp.

Begravelseskassens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling blandt kassens medlemmer.
Opdateret d. 31.03.2022